Mock Interviews to Practice Interviewing
การฝึกการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

การเรียนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 

มีประโยชน์หลายประการ ที่จะช่วยให้เราสามารถตอบคำถามที่ยากๆได้ดี 

อีกทั้ง ยังเป็นการ ช่วยให้เรารู้วิธีการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ และยังได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ การสัมภาษณ์แบบใหม่ๆ  ผลก็คือ เป็นการช่วยลดความกังวล ความเครียด ก่อนการไปสัมภาษณ์งานจริงๆ

 ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงการฝึก ยิ่งฝึก ยิ่งเก่ง และยิ่งแกร่ง 

 โดยประโยชน์ของการฝึกอาจกล่าวได้  ดังต่อไปนี้

 

 • ทำให้เราคลายจากความเครียดและความกังวลในเรื่องการสัมภาษณ์ เพราะว่า ที่ปรึกษาจะให้ความเห็นพร้อมคำแนะนำต่อคำตอบของเรา ว่าสิ่งใดทำได้ดี หรืออาจมีหลายคำตอบที่ยังหาคำตอบให้ที่ตรงประเด็นกว่านี้

 

• เป็นเพิ่มความมั่นใจต่อการไปสัมภาษณ์งาน เนื่องจากในระหว่างการฝึก เราเองจะได้รับคำชี้แนะถึงจุดแข็ง รวมทั้งจุดด้อยที่เรามี อันจะช่วยให้เราคุมอารมณ์และทำได้ดี ต่อการตอบคำถามในระหว่างการสัมภาษณ์จริง

 

• การฝึกการสัมภาษณ์ในแบบที่เป็นกันเอง ผ่อนคลายสบายๆ ได้สร้างโอกาสของการเรียนรู้ เพราะเราจะเปิดกว้างรับฟังต่อความเห็นที่ ที่ปรึกษาจะชี้แนะอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราไปเจอสถานะการณ์จริงระหว่างสัมภาษณ์ เราย่อมจะทำได้ดีในการตอบคำถามที่ที่อาจเหนือความคาดหมายของเราหรือมิได้เตรียมตัวมา ฉะนั้น โอกาสของการได้งานย่อมสูงขึ้น

 

• เหนือสิ่งอื่นใด ผลลัพธ์ของการฝึกการสัมภาษณ์ คือการเตรียมความพร้อม ต่อการตอบคำถาม ที่ผู้สัมภาษณ์จะมี เพื่อเจาะลึก ถึงความเป็นเรา ทั้งในแง่ความคิด และพฤติกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้สัมภาษณ์ประเมินถูกต้องว่า  เราเหมาะกับงาน และตัดสินใจถูก ที่จะเสนองานให้เรา

 

การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม 

 

ชีวิตการงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน อย่างแยกกันไม่ออก พฤติกรรมของเรา คือสิ่งบ่งชี้ว่าเราเป็นคนที่ใช่ ที่ผู้สัมภาษณ์สมควรจะมอบหมายงานให้หรือไม่ ฉะนั้นผู้สัมภาษณ์จะประเมินคุณสมบัติของเรา ว่าเราตอบโจทย์จากสิ่งเหล่านี้ หรือไม่ อย่างใด 

 

• ความซื่อสัตย์
• ความเป็นผู้นำ
• ความเป็นทีมงาน
• แรงจูงใจในงาน
• ความสามารถในการปฎิสัมพันธ์กับคู่ค้า
• ความเก่งในการปรับตัว
• ความฉลาดในการจัดการเรื่องเวลา
• ความคล่องตัวต่อการสื่อสัมพันธ์
• ความสามารถในการรับเมือต่อความเครียดและแรงกดดัน
• ความชำนาญเรื่องการประเมินเรื่องราวและวิเคราะห์วิจัย
• ความเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ
• เป็นคนที่ค้นคิดสิ่งใหม่อยู่เสมอ
• ความแม่นยำในการตัดสินใจ
• เก่งทั้งเรื่องคนและเรื่องงาน
• ความสามารถเรื่องการมองและสร้างเป้าหมายของงาน
• ความสามารถในการเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาแบบ     สร้างสรรค์
• ความเก่งในการเจรจา
• เมื่อเผชิญอุปสรรค สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายหลักได้

 

นอกเหนือจากคุณสมบัติครบถ้วนที่น่าสนใจแล้ว อนึ่ง คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมของเรา ก็จะเป็นตัวบ่งบอก และเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ที่ผู้สัมภาษณ์ให้น้ำหนัก เพื่อประเมินว่า หากเราเผชิญสถานะการณ์คับขัน เราจะสามารถพาองค์กรฝ่าวิกฤตไปได้ด้วยดี มีความเหมาะสมที่จะเชิญเข้าร่วมงาน

 

Learn How To Relearn Your Practices