จดหมายนำ

เป็นการแนะนำตัวเพื่อสร้างความประทับใจเพราะเป็นการแสดงถึงทักษะ ทัศนคติ และความตั้งใจ ความสนใจอย่างจริงใจในบริษัท เรามีประสบการณ์อะไรบ้าง
เราเหมาะสมกับบริษัทอย่างไร
และหากได้ร่วมงานกับบริษัท ความก้าวหน้าของเรา รวมทั้งของบริษัทจะเป็นอย่างไร ส่วนประกอบหลักของจดหมายนำ สามารถแบ่งได้เป็นสามส่วนคือ

เกริ่นนำ
เนื้อหา
บทสรุป


เกริ่นนำ
เป็นการแนะนำตัวสั้นๆ ว่าเราเป็นใคร สมัครงานตำแหน่งอะไร ได้รับข้อมูลการรับตำแหน่งนั้นๆจากไหน เป็นการสร้างความสนใจว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้

เนื้อหา
เน้นถึงทักษะ คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ ผลงาน เพื่อโยงและสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถทำงานได้ดี

บทสรุป
แสดงความเป็นมืออาชีพ โดยการ ขอบคุณที่บริษัทได้พิจารณาใบสมัครของเรา

A Cover Letter

Mr. Rakngan Meekaamsuk
Flat 5, River Primo Place, 6 Phaholyothin Road, Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400 Tel: 0815566656 Email: rkm@gmail.com

January 22, 2021

Dear Khun Passorn,
I am Food Scientist and wish to apply for the role of Senior RD Supervisor, currently being advertised on AAA jobsite. Please find enclosed my CV for your consideration. As you can see my attached CV, I have over five years’ experience in research and development in food industry, and I believe the knowledge and skills built up during this time make me the suitable candidate for the role. In my current role as R&D Supervisor, I have been responsible for launching 15 new products in past 12 months, which helped the business increase its revenue by 30 % year-on-year. As a result I am confident that I can bring this level of success with me to your company and assist the company build upon their reputation as one of Thailand leading food companies. With my previous expertise and experience, I believe I can actively contribute to organization as soon as possible. Thank you for your time and consideration. I am looking forward to meeting with you in person to discuss my application further.

Yours Sincerely,

Rakngan Meekaamsuk
Mr. Rakngan Meekaamsuk
Flat 5, River Primo Place, 6 Phaholyothin Road, Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400 Tel: 0815566656 Email: rkm@gmail.com

Career Objective

Economics graduate with excellent project management, communication and analytical skills and a wide range of client facing experience, seeking a position in banking sector, with a focus on retail services.

Education

2016-2020 Kasetsart University Economics BBA.

Work Experience


March-April 2019 Analyst Intern, BKK Bank
• Developed business awareness through customer management and participation in in-house training program.
• Researched and prepared PowerPoint presentation for customer pitches.


March-April 2018 Volunteer, CC Center
• Improved the center blog and increased readership by 20% in two months
• Identified fund raising strategies through in-dept research.


March-April 2017 Customer Assistant, BKK Retails
• Inventory management and reports.
• Interfaced with customers and enquiry management.

Training

• 2019-2020 Teaching Assistant, Department of Economics,
Kasetsart University, Extra-Curricular Activities
• Class President 2017-2018
• Active member of Rural Development Club

Skills and Interests

• Languages: Thai(native)., English(proficiency)., Spanish(intermediate)
• Computer skills: Advanced Microsoft Office user; Word, Access, PowerPoint
and Excel.
• Awards: Enterprising Student of the Year Award, Department of Economics,
Kasetsart University
• Interests: Volunteered on conservation project for Thai Rural Area

References available on request
Mr. Kaamsuk Rakngan
Flat 5, River Primo Place, 6 Phaholyothin Road, Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400 Tel: 0815566656 Email: kr@gmail.com


Career Objective


Food Science graduate with excellent product development management, communication and technical skills and a wide range of client facing experience, seeking a position in food ingredient company, with a focus on product research & development.


Education

2011-2013 Kasetsart University Food Science &Technology MSc.
2007-2011 Kasetsart University Food Science & Technology BSc.


Work Experience

2019-2020 Work and Travel France

• Patisserie Valerie, Paris, production crew member
• Crème Patissiere, Nice, research and development team member

2013-2018 Research & Development Officer Food Thailand Ltd.

Responsibility

• Developed frozen bakery products but not limited to waffle, doughnut and panini.
• Developed ambient temperature fresh bakery products for example burger bun.
• Attended client briefing sessions and produced product samples for customer evaluation.
• Performed and evaluated experimental production run on new machines with Engineering team.
• Worked closely with Production team on test runs for new products.
• Studied market trends, competitive products, raw material, machinery and new technologies in order to achieve competitive pricing model.
• Created documents in relation to product information, specifications for customers and production team.

Achievement

• Launch 15 new products each year.
• Improved formulations and enhanced pricing incremental by +10% each year and increase revenue+30% year-on-year


Training

• 2018 Attended GMP, HACCP, and Internal Audit workshops.
• 2017 Trained for testing waffle machine productions in Japan.
• 2016 Attended 16th. IFT Annual meeting and Food Expo, Las Vegas, USA.
• 2015 Attended ISO 22000 training.
• 2014 Participated workshop on Application of Food Safety Assurance.
• 2013 Research Assistant, Department of Food Science and Technology, Kasetsart University.


Extra-Curricular Activities

• Class President 2010-2011.
• Active member of Food Science Bakery Club.

Skills and Interests

• Languages: Thai(native)English(proficiency)., French(intermediate).
• Computer skills: Advanced Microsoft Office user; Word, Access, PowerPoint and Excel., SAP Logon 720., PLM Oracle.
• Awards: Enterprising Student of the Year Award, Department of Food Science and Technology, Kasetsart University.
• Interests: Volunteered on conservation project for Thai Rural Area.


References available on request

Successful Implementations Lead to Better Careers