เมื่อพูดถึงการสมัครงาน   น้องๆเคยคิดไหมว่า การเขียนประวัติส่วนตัว(Cv หรือ resume) 

 เป็นเรื่องราวดุจมีชีวิต ควรเป็นประเด็นแรกที่ต้องให้ความสำคัญ HappyCv…..Cv ที่มีชีวิต 

ขอเป็นหุ้นส่วน    ของความสำเร็จ  ก้าวแรก  ของน้องๆทุกคน   โดยการให้มุมมอง   แง่คิด 

 ถึงงานที่น้องๆสนใจรวมทั้งสรุปเรื่องราวข้อมูลที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริง ทุกแง่มุม 

แล้วเสนอตัวต่อ  บริษัท เพื่อให้ได้รับ    การพิจารณา    เชิญไปสัมภาษณ์    ซึ่งตัวแทน

ของน้องๆที่ดีในที่นี้ก็คือ ประวัติส่วนตัวนั่นเอง

 

ในหลายทศวรรษ ที่ผ่านมา มีน้องๆจำนวนมาก  มาขอคำปรึกษาจากทีมงาน HappyCv

นการเขียน ประวัติส่วนตัว   เพื่อการสมัครงาน ไม่ว่า    จะเป็น   การสมัครงานครั้งแรก 

หรือการเริ่มต้นงาน  ที่ท้าทาย  และเติมเต็มความสุขในชีวิต    รวมทั้งสร้างความสมดุล

ระหว่างงาน  และชีวิตส่วนตัว   ความสำเร็จเหล่านั้น   เป็นสิ่งที่เราทุกคนใน HappyCv 

มีความภาคภูมิใจ  ตลอดมาเพื่องานที่ดี   และการมีประวัติส่วนตัวดุจ  มีชีวิตของน้องๆ 

ขอให้ เชื่อมั่น และไว้วางใจ  ในความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพของเรา

 

พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของน้องๆทุกคน ในความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

ด้วยความรักและปราถนาดี

 

 

โค้ชขวัญ -สัณห์ชัย จิรศรัณย์
Founder and Senior Partner

 

 

Well Thoughts For Better Plans